Trung tâm anh ngữ minh quang

Trung Tâm Anh Ngữ Minh Quang là tiền thân của trung tâm anh ngữ letstalk 1 trong những trung tâm dạy ngoài ngữ uy tín ở Biên Hòa. Được thành lập vào năm 2011 với hơn 6 năm hoạt động và phát triển, hiện tại trung tâm đã đào tạo hàng ngàn học viên tại Biên Hòa

15 điều thú vị về từ tiếng Anh


1. Chỉ có hai từ kết thúc bằng "gry" trong tiếng Anh là "hungry" và "angry".
2. Tính trung bình, mỗi năm từ điển Oxford cập nhật 1.000 từ mới.
3. Từ tiếng Anh ngắn nhất có 5 nguyên âm là "eunoia", nghĩa là "suy nghĩ đẹp đẽ", chỉ trạng thái tinh thần bình thường của một người.
4. Trong số tất cả các từ tiếng Anh, "set" là từ có nhiều nghĩa nhất.
5. Từ "alphabet" (bảng chữ cái) bắt nguồn từ hai chữ cái đầu tiên trong bảng chữ cái Hy Lạp là "alpha" và "beta".
6. "SWIMS" và "NOON" là hai từ mà khi lật ngược từ trên xuống dưới vẫn giống hoặc gần giống như cũ.

7. Điều thú vị với từ "listen" (lắng nghe) là khi đảo thứ tự các chữ cái ta có từ "silent" (yên lặng).
8. "Bookkeeper" là từ tiếng Anh duy nhất có 3 cặp chữ cái lặp lại ở cạnh nhau.
9. "The quick brown fox jumps over the lazy dog", đây là câu chứa tất cả các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh.
10. Số lượng từ tiếng Anh bắt đầu bằng "s" nhiều hơn các nhóm từ bắt đầu bằng các chữ cái còn lại.
11. "Typewriter" là từ dài nhất mà bạn có thể gõ hoàn toàn bằng dòng trên cùng của bàn phím máy tính.
12. Hậu tố "ology" chỉ một ngành khoa học nghiên cứu về một lĩnh vực cụ thể nào đó, ví dụ "sociology" (ngành xã hội học), "geology" (địa chất học), "climatology" (khí hậu học). Từ ngắn nhất có hậu tố này là "oology", ngành khoa học nghiên cứu về cách thu thập trứng chim.
13. Nếu bạn viết các số ra thành chữ như "one, two, three, four...", bạn sẽ không phải dùng chữ cái "b" nào cho đến khi chạm mốc "one billion".
14. Trong tiếng Anh, tính từ được dùng nhiều nhất với "heart" (trái tim) là "broken" (tan vỡ).

15. Trong tiếng Anh viết, từ "happy" được dùng nhiều gấp ba lần so với từ "sad".
Share on Google Plus

0 nhận xét: