Trung tâm anh ngữ minh quang

Trung Tâm Anh Ngữ Minh Quang là tiền thân của trung tâm anh ngữ letstalk 1 trong những trung tâm dạy ngoài ngữ uy tín ở Biên Hòa. Được thành lập vào năm 2011 với hơn 6 năm hoạt động và phát triển, hiện tại trung tâm đã đào tạo hàng ngàn học viên tại Biên Hòa

Trứng vịt tiếng Anh là gì?

 baby duck egg / unhatched baby duck egg --> hột vịt lộn

2.    boiled egg --> trứng luộc

3.    caviar --> trứng cá muối

4.    chicken egg --> trứng gà

5.    duck egg --> trứng vịt

6.    egg noodles --> mì trứng

7.    egg omelet --> trứng ốp lết

8.    egg white --> lòng trắng trứng

9.    egg yolk --> lòng đỏ trứng

10.    eggshell --> vỏ trứng

11.    fish eggs --> trứng cá

12.    fried egg --> trứng chiên

13.    goose-egg -- > trứng ngỗng

14.    poached egg -- trứng chần nước sôi

15.    quail egg --> trứng cút

16.    rotten egg --> trứng thối / trứng ung


https://independent.academia.edu/kienthucphelieu
https://plus.edu.vn/members/kienthucphelieu.32308/
https://sac.edu/art/Lists/SampleSurvey/DispForm.aspx?ID=8679
http://computer.ju.edu.jo/Lists/SocialNetwork/DispForm.aspx?ID=178
https://speechdebate.binghamton.edu/Users/25857/Profile/kienthuc-phelieu/#
http://www.ict-edu.uk/user/245958/
https://edu.sepve.org.gr/web/kienthucphelieu/home/-/blogs/phe-lieu-tieng-anh-la-gi-?
https://www.eduvision.edu.pk/counseling/index.php?qa=user&qa_1=kienthucphelieu
https://www.mitmoradabad.edu.in/elearning/profile/kienthucphelieu/
https://lib02.uwec.edu/ClarkWiki/index.php?title=User:Kienthucphelieu
http://community.eseceducation.eu/forums/-/message_boards/message/113020
http://charma.uprm.edu/twiki/bin/view/Main/KienthucPhelieu
GOV
http://btdkttw.gov.vn/tabid/78/QuestionID/17951/View/Details/Default.aspx
http://btdkttw.gov.vn/tabid/78/QuestionID/17952/View/Details/Default.aspx
http://bvdk.soytedienbien.gov.vn/portal/Lists/Faq/DispForm.aspx?ID=1694
http://caf.vass.gov.vn/noidung/hoidap/Lists/DanhSachCauHoi/DispForm.aspx?ID=5671
http://chicucdskhhgd.soytedienbien.gov.vn/portal/Lists/Faq/DispForm.aspx?ID=799
https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn/hoi-dap/tra-loi?id=6887
http://elearning.ttbd.gov.vn/tabid/118/g/posts/m/26254/Phe-lieu-tieng-Anh-la-gi.aspx#post26254
https://fpdf.dienbien.gov.vn/portal/Home/hoi-dap/view-detail.aspx?idFaq=3084
http://longthanh.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=1273965
http://nongson.gov.vn/Default.aspx?tabid=544&ctl=CTCH&mid=1572&CH=4775
http://nongson.gov.vn/Default.aspx?tabid=544&ctl=CTCH&mid=1572&CH=4776
http://quan2.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopYVBDTHP/DispForm.aspx?ID=1595
http://redsea.gov.eg/taliano/Lists/Lista%20dei%20reclami/DispForm.aspx?ID=520544
https://rsc.gov.vn/SitePages/faqDetail.aspx?item=1989
http://sharkia.gov.eg/services/window/Lists/List/DispForm.aspx?ID=10337
http://sogtvt.hatinh.gov.vn/hoi-dap/4081/
https://tcvg.hochiminhcity.gov.vn/Lists/gopy/DispForm.aspx?ID=2694
http://thongke.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=69377
http://trungtamytethanhtri.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=1335
http://ttttgdsk.soytedienbien.gov.vn/portal/Lists/Faq/DispForm.aspx?ID=339
http://ttytdp.soytedienbien.gov.vn/portal/Lists/Faq/DispForm.aspx?ID=2835
http://viwa-n.gov.vn/hoi-dap-truc-tuyen/chi-tiet-20960
http://vpubnddonggiang.gov.vn/Default.aspx?tabid=65&TLID=12145
http://www.alexandria.gov.eg/Lists/comp_new/DispForm.aspx?ID=224653
http://www.bansefi.gob.mx/Lists/Encuesta/DispForm.aspx?ID=21381
https://www.ndmc.gov.za/sites/register/Lists/CAP%20Form/DispForm.aspx?ID=10092
http://www.quan6.hochiminhcity.gov.vn/thutuchanhchinh/lists/hoidap/allitems.aspx?soid=1635
https://dpi.longan.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ID=21322
https://dulich.yenbai.gov.vn/noidung/hoidap/Pages/hoi-dap.aspx?ItemID=3581
https://muongang.dienbien.gov.vn/portal/Home/hoi-dap/view-detail.aspx?idFaq=2270
https://soldtbxh.binhduong.gov.vn/pages/chi-tiet-hoi-dap.aspx?ItemID=1608
https://tthtdn.danang.gov.vn/web/kienthucphelieu/home/-/blogs/phe-lieu-tieng-anh-la-gi-?
http://duongxa.gialam.hanoi.gov.vn/web/kienthucphelieu/kienthucphelieu
https://www.sab.gov.co/web/kienthucphelieu/home/-/blogs/phe-lieu-tieng-anh-la-gi-?
Share on Google Plus

0 nhận xét: