Trung tâm anh ngữ minh quang

Trung Tâm Anh Ngữ Minh Quang là tiền thân của trung tâm anh ngữ letstalk 1 trong những trung tâm dạy ngoài ngữ uy tín ở Biên Hòa. Được thành lập vào năm 2011 với hơn 6 năm hoạt động và phát triển, hiện tại trung tâm đã đào tạo hàng ngàn học viên tại Biên Hòa

Dụng cụng cầm tay trong tiếng Anh là gì?

 Dụng cụ cầm tay tiếng Anh là hand tools.

Dụng cụ cầm tay như các thiết bị hàn cắt, máy khoan, máy xịt áp lực cao, dao cắt, búa, tua vít… là trợ thủ đắc lực trong việc xây dựng công trình dù lớn hay nhỏ.


Một số từ vựng liên quan đến dụng cụ cầm tay trong tiếng Anh:

 • Cây búa (tiếng Anh là hammer)
 • Máy khoan (tiếng Anh là drill)
 • Cái cưa (tiếng Anh là handsaw)
 • Cờ lê (tiếng Anh là spanner)
 • Thước cuộn (tiếng Anh là tape measure)
 • Công cụ (tiếng Anh là tool)
 • Tua vít (tiếng Anh là screwdriver)
 • Vật liệu xây dựng (tiếng Anh là building materials)
 • Cái kìm (tiếng Anh là plier)
 • Cái xẻng (tiếng Anh là shovel)
 • Cái đục (tiếng Anh là chisel)
 • Cái bay (tiếng Anh là trowel)
 • Dây dọi (tiếng Anh là plum bob)
 • Thiết bị (tiếng Anh là equipment)
 • Máy uốn sắt (tiếng Anh là barbende)
 • Dây thép buộc (tiếng Anh là ligature hay tie)
Xem thêm: 

https://hangcu.vn/docu/thu-c-di-t-m-i-pmc-90.108243
https://hangcu.vn/docu/ban-h-p-nh-m-i-tai-tphcm.108244
https://hangcu.vn/docu/cach-di-t-gian-trong-phong-tr.108245
http://giahoclaixe.net/threads/diet-moi-binh-thanh.73008
http://giahoclaixe.net/threads/cach-duoi-muoi-ra-khoi-phong.73009
http://giahoclaixe.net/threads/cach-duoi-chuot-ra-khoi-nha.73010

https://forumketoan.com/threads/diet-moi-binh-chanh.1981
https://forumketoan.com/threads/cach-diet-gian-trong-phong-tro-hieu-qua.1982
https://forumketoan.com/threads/diet-moi-binh-thanh.1983
https://raovat49.com/s/cach-duoi-muoi-trong-phong-3362684
https://raovat49.com/s/cach-duoi-chuot-trong-nha-3362686
https://raovat49.com/s/diet-moi-thu-duc-chuyen-nghiep-3362691
https://raovatonline.org/rao-vat/diet-moi-quan-6
https://raovatonline.org/rao-vat/diet-moi-hoc-mon
https://raovatonline.org/rao-vat/dich-vu-diet-moi-binh-chanh

http://vnmu.edu.vn/threads/diet-moi-binh-thanh.85126
http://vnmu.edu.vn/threads/cach-duoi-muoi-trong-phong.85127
http://aiti.edu.vn/threads/diet-moi-thu-duc.116153
http://aiti.edu.vn/threads/cach-duoi-kien-ra-khoi-nha.116154
http://aiti.edu.vn/threads/diet-moi-quan-6.116156
https://butnghien.com/threads/thu%E1%BB%91c-di%E1%BB%87t-m%E1%BB%91i-pmc-90.5985
https://butnghien.com/threads/diet-moi-hoc-mon.5986
https://butnghien.com/threads/b%C3%A1n-h%E1%BB%99p-nh%E1%BB%AD-m%E1%BB%91i-gi%C3%A1-r%E1%BA%BB-t%E1%BA%A1i-tphcm.5987

https://monava.vn/threads/cach-tri-chuot-hieu-qua-nhat.97964
https://monava.vn/threads/diet-moi-thu-duc.97965
https://monava.vn/threads/cach-duoi-kien-ra-khoi-nha.97966
https://www.fliponline.org/threads/diet-moi-quan-6.176336
https://www.fliponline.org/threads/thuoc-diet-moi-sinh-hoc-pmc90.176337
https://www.fliponline.org/threads/diet-moi-hoc-mon.176339
http://chogo.vn/threads/ban-hop-nhu-moi-tphcm.80220
http://chogo.vn/threads/diet-moi-binh-chanh.80224
http://chogo.vn/threads/diet-gian-trong-phong-tro-hieu-qua.80227

https://www.hansabase.com/threads/cach-tri-kien-trong-nha.632092
https://www.hansabase.com/threads/diet-moi-quan-6.632093
https://www.hansabase.com/threads/thuoc-diet-moi-sinh-hoc-pmc90.632095
http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52604-diet-moi-hoc-mon
http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52606-ban-hop-nhu-moi-tphcm
http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52607-diet-moi-binh-chanh
http://diendaseo.edu.vn/t/diet-gian-trong-phong-tro.56056
http://diendaseo.edu.vn/t/diet-moi-binh-thanh.56057
http://diendaseo.edu.vn/t/cach-duoi-muoi-trong-phong.56058

https://vnraovat.net/rao-vat/diet-moi-quan-6.345141
http://uhm.vn/forum/showthread.php?tid=309533
http://uhm.vn/forum/showthread.php?tid=309534
http://uhm.vn/forum/showthread.php?tid=309536
https://mraovat.vn/threads/diet-moi-tai-binh-chanh.84803
https://mraovat.vn/threads/diet-gian-trong-phong-tro.84804
https://mraovat.vn/threads/diet-moi-binh-thanh.84805
http://okmen.edu.vn/threads/cach-diet-muoi-trong-phong.101008
http://okmen.edu.vn/threads/cach-bat-chuot-trong-nha.101009
http://okmen.edu.vn/threads/diet-moi-thu-duc.101010

http://raovat9s.com/threads/diet-moi-hoc-mon.1018413
http://raovat9s.com/threads/ban-hop-nhu-moi.1018416
http://raovat9s.com/threads/diet-moi-binh-chanh.1018420
https://dutoancongtrinh.vn/threads/cach-diet-gian-trong-phong-tro.31469
https://dutoancongtrinh.vn/threads/dich-vu-diet-moi-binh-thanh.31470
https://dutoancongtrinh.vn/threads/cach-diet-muoi-trong-phong.31471
http://kythuatcongnghemay.com/threads/cach-diet-chuot-trong-nha.137597
https://diendansonnuoc.vn/threads/d-ch-vu-di-t-m-i-thu-d-c.6587
https://diendansonnuoc.vn/threads/cach-tr-ki-n-trong-nha.6589

https://diendanseo.backlink.com.vn/bai-viet/cach-diet-gian-trong-phong-tro.21638
https://diendanseo.backlink.com.vn/bai-viet/dich-vu-diet-moi-binh-thanh.21639
http://khutrungxanh.jigsy.com/entries/general/nh%C3%A0-nhi%E1%BB%81u-mu%E1%BB%97i-ph%E1%BA%A3i-l%C3%A0m-sao
http://khutrungxanh.jigsy.com/entries/general/cach-duoi-chuot-ra-khoi-nha
http://khutrungxanh.jigsy.com/entries/general/dich-vu-diet-moi-thu-duc
https://postheaven.net/khutrungxanh/cach-diet-kien-trong-nha
https://postheaven.net/khutrungxanh/dich-vu-diet-moi-tai-quan-6
https://postheaven.net/khutrungxanh/thuoc-diet-moi-sinh-hoc-pmc90

https://writeablog.net/khutrungxanh/cach-duoi-muoi-trong-phong
https://writeablog.net/khutrungxanh/cach-duoi-chuot-ra-khoi-nha
https://writeablog.net/khutrungxanh/dich-vu-diet-moi-thu-duc
https://zenwriting.net/khutrungxanh/20-cach-diet-kien-cuc-ky-hieu-qua
https://zenwriting.net/khutrungxanh/diet-moi-quan-6
https://zenwriting.net/khutrungxanh/thuoc-diet-moi-pmc-90-zb3y
https://blogfreely.net/khutrungxanh/diet-moi-hoc-mon
https://blogfreely.net/khutrungxanh/thong-tin-doi-net-ve-hop-nhu-moi
https://blogfreely.net/khutrungxanh/quy-trinh-diet-moi-binh-chanh-tan-goc

https://aminoapps.com/c/cgvarmy/page/blog/dich-vu-diet-moi-binh-thanh/pxl0_mEhQuqMZkDEeaMql7e0a5W358eNlo
https://aminoapps.com/c/cgvarmy/page/blog/cach-duoi-muoi-diet-muoi-trong-phong/exog_J2h3ubvXL4G7RYqnwDkRaqpzzJr2z
https://aminoapps.com/c/cgvarmy/page/blog/cach-duoi-chuot-ra-khoi-nha/nx4L_qvhLuVEVx7a60vKwPZZRQYZXn333v
https://git.project-hobbit.eu/khutrungxanh/diet-moi-thu-duc
https://git.project-hobbit.eu/khutrungxanh/cach-diet-kien-trong-phong
https://git.project-hobbit.eu/khutrungxanh/diet-moi-quan-6

http://vnvista.com/forums/index.php?showtopic=161876
http://vnvista.com/forums/index.php?showtopic=161877
http://vnvista.com/forums/index.php?showtopic=161878
http://the-audi-a4-blog-2199.265556.n8.nabble.com/Cach-di-t-ki-n-trong-nha-hi-u-qu-nh-t-td186.html
http://the-audi-a4-blog-2199.265556.n8.nabble.com/D-ch-v-di-t-m-i-Qu-n-6-td187.html
http://the-audi-a4-blog-2199.265556.n8.nabble.com/Thu-c-di-t-m-i-sinh-h-c-PMC-90-td188.html
https://nouw.com/khutrungxanh/ban-hp-nh-mi-2--37925842
https://nouw.com/khutrungxanh/dch-v-dit-mi-binh-chanh-37925843
https://nouw.com/khutrungxanh/cach-dit-gian-trong-phong-tr-37925844

http://www.socialbookmarkssite.com/bookmark/3129392/di-t-m-i-qu-n-6
http://www.socialbookmarkssite.com/bookmark/3129391/c-ch-u-i-ki-n-trong-nh
http://www.socialbookmarkssite.com/bookmark/3129387/di-t-m-i-th-c
http://www.socialbookmarkssite.com/bookmark/3129382/c-ch-u-i-chu-t-d-n-gian
http://www.socialbookmarkssite.com/bookmark/3129381/c-ch-u-i-mu-i-trong-ph-ng
https://www.kuettu.com/post/14303
https://www.kuettu.com/post/14304
https://www.kuettu.com/post/14305
https://vhearts.net/post/41269
https://vhearts.net/post/41270
https://vhearts.net/post/41271
https://oyaaa.net/post/65162
https://oyaaa.net/post/65163
https://oyaaa.net/post/65164


https://www.flickr.com/photos/khutrungxanh/51330975746/in/dateposted-public
https://www.flickr.com/photos/khutrungxanh/51331701049/in/dateposted-public
https://www.flickr.com/photos/khutrungxanh/51331971980/in/dateposted-public
https://www.flickr.com/photos/khutrungxanh/51330975881/in/dateposted-public
https://www.flickr.com/photos/khutrungxanh/51330243032/in/dateposted-public

https://mastodon.social/@khutrungxanh/106632821182376403
https://mastodon.social/@khutrungxanh/106632826604842353
https://mastodon.social/@khutrungxanh/106632828624553623
https://mastodon.social/@khutrungxanh/106632830520877020
https://mastodon.social/@khutrungxanh/106632832779355415
https://www.colourlovers.com/palette/4823236/%C3%A2csc
https://www.colourlovers.com/palette/4823237/dietmoihocmon
https://www.colourlovers.com/palette/4823238/banhopnhumoi
https://www.colourlovers.com/palette/4823239/dietmoibinhchanh
https://www.colourlovers.com/palette/4823240/dietgianphongtro
https://linkhay.com/link/4659420/cach-diet-muoi-trong-phong
https://linkhay.com/link/4659424/diet-moi-thu-duc-472
https://linkhay.com/link/4659425/cach-tri-kien-trong-nha-hieu-qua-nhat

https://yvision.kz/post/942547
https://yvision.kz/post/942548
https://yvision.kz/post/942549
https://yvision.kz/post/942550
https://yvision.kz/post/942551
https://www.plurk.com/p/oh838q
https://www.plurk.com/p/oh839r
https://www.plurk.com/p/oh838q
https://www.plurk.com/p/oh83a5
https://www.plurk.com/p/oh83ac
https://slashdot.org/submission/14232711/24-mo-ui-chut-ra-khi-nh
https://slashdot.org/submission/14232701/cch-dit-mui-ui-mui-t-nhin
https://khutrungxanh.business.site/posts/6250828773844295397?hl=vi
https://khutrungxanh.business.site/posts/8036129171552976510?hl=vi
https://khutrungxanh.business.site/posts/5626740706005880518?hl=vi
https://khutrungxanh.business.site/posts/2487660480690247352?hl=vi
https://khutrungxanh.business.site/posts/1111350014118157607?hl=vi
https://gitlab.com/Khutrungxanh/di-t-m-i-hoc-mon
https://gitlab.com/Khutrungxanh/ban-h-p-nh-m-i
https://gitlab.com/Khutrungxanh/di-t-m-i-binh-chanh
https://gitlab.com/Khutrungxanh/di-t-gian-trong-phong-tr
https://gitlab.com/Khutrungxanh/di-t-m-i-binh-th-nh

Share on Google Plus

0 nhận xét: