Trung tâm anh ngữ minh quang

Trung Tâm Anh Ngữ Minh Quang là tiền thân của trung tâm anh ngữ letstalk 1 trong những trung tâm dạy ngoài ngữ uy tín ở Biên Hòa. Được thành lập vào năm 2011 với hơn 6 năm hoạt động và phát triển, hiện tại trung tâm đã đào tạo hàng ngàn học viên tại Biên Hòa

Lông mày trong tiếng Anh là gì?

 Lông mày tiếng Anh là eyebrow, phiên âm /ˈaɪbraʊ/, là một dải lông mảnh phía trên mắt, có tác dụng bảo vệ mắt dưới tác nhân thông thường như nước, mồ hôi.

Người ta có thể thay đổi lông mày bằng nhiều cách như tỉa, xâm, trang điểm, uốn cong để làm đẹp.

Từ vựng tiếng Anh liên quan đến lông mày.

Eyebrow pencil /ˈaɪbraʊ ˈpensəl/: Bút kẻ lông mày.

Eyebrow brush /ˈaɪbraʊ brʌʃ/: Cọ lông mày.

Thin eyebrow /θɪn ˈaɪbraʊ/: Lông mày mỏng.

Eyebrow tattoo /ˈaɪbraʊ təˈtuː/: Xăm chân mày.

Thick eyebrow /θɪk ˈaɪbraʊ/: Lông mày dày.Mẫu câu tiếng Anh về lông mày.

He's got really bushy eyebrow.

Anh ấy có lông mày rậm.

Each person's eyebrows can determine a person's personality.

Lông mày của mỗi người đều có thể xác định được con người tính tình như thế nào.

He raised one eyebrow in a meaningful way.

Anh ấy nhướng mày một cách đầy ẩn ý.

He had furry eyebrows and bristly hair cropped short.

Anh ta có lông mày rậm và mái tóc xù được cắt ngắn.

The main function of the eyebrows is to keep water, sweat and other debris from falling into the eyes, when it rains or we sweat.

Chức năng chính của lông mày là để giữ nước, mồ hôi và các vật vụn khác không rơi xuống mắt, khi trời mưa hoặc khi chúng ta đổ mồ hôi.


Xem thêm:

https://zenwriting.net/top10tphcm/top-5-website-viet-thue-luan-van-tot-nhat
https://zenwriting.net/top10tphcm/dich-vu-chuyen-van-phong-tot-nhat
https://zenwriting.net/top10tphcm/dich-vu-chuyen-nha-tot-nhat-hien-nay
https://blogfreely.net/top10tphcm/dich-vu-chuyen-nha-tot-nhat-hien-nay
https://blogfreely.net/top10tphcm/dich-vu-chuyen-van-phong-tot-nhat-hien-nay
https://blogfreely.net/top10tphcm/dich-vu-chuyen-nha-tot-nhat-hien-nay-z1zt

https://hangcu.vn/docu/website-vi-t-thue-lu-n-van-t-t-nhat-hi-n-nay.108387
https://hangcu.vn/docu/d-ch-vu-chuy-n-van-phong-t-t-nhat-hi-n-nay.108388
http://diendan.namchamhoangnam.com/threads/website-vi%E1%BA%BFt-thu%C3%AA-lu%E1%BA%ADn-v%C4%83n-t%E1%BB%91t-nh%E1%BA%A5t.122069
http://diendan.namchamhoangnam.com/threads/dich-vu-viet-thue-luan-van-tot-nhat-hien-nay.122070
http://diendan.namchamhoangnam.com/threads/danh-s%C3%A1ch-c%C3%B4ng-ty-d%E1%BB%8Bch-v%E1%BB%A5-chuy%E1%BB%83n-nh%C3%A0-t%E1%BB%91t-nh%E1%BA%A5t.122071
https://www.hansabase.com/threads/dich-vu-viet-thue-luan-van-tot-nhat.632986
https://www.hansabase.com/threads/dich-vu-chuyen-van-phong-hang-dau-hien-nay.632989
https://www.hansabase.com/threads/dich-vu-chuyen-nha-tot-nhat-hien-nay.632990

http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52836-dich-vu-viet-thue-luan-van-tot-nhat
http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52837-chuyen-van-phong-tot-nhat-hien-nay
http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/52838-dich-vu-chuyen-nha-hang-dau-hien-nay
http://forum.duoclieutanphat.com/threads/dich-vu-viet-thue-luan-van-tot-nhat.25362
http://forum.duoclieutanphat.com/threads/dich-vu-chuyen-nha-tot-nhat-hien-nay.25364
http://forum.duoclieutanphat.com/threads/dich-vu-chuyen-nha-hang-dau.25366
http://giahoclaixe.net/threads/dich-vu-viet-thue-luan-van-hang-dau.73541
http://giahoclaixe.net/threads/dich-vu-chuyen-van-phong-tot-nhat-hien-nay.73542
http://giahoclaixe.net/threads/dich-vu-chuyen-nha-tot-nhat-hien-nay.73543

https://chiasesuckhoe.com/chat/dich-vu-viet-thue-luan-van-tot-nhat
https://chiasesuckhoe.com/chat/dich-vu-chuyen-van-phong-hang-%c4%91au-hien-nay
https://chiasesuckhoe.com/chat/dich-vu-chuyen-nha-tot-nhat-hien-nay
http://maymienbac.com/diendan/showthread.php?72012-Dich-vu-viet-thue-luan-van-tai-TPHCM.html&p=77928#post77928
http://maymienbac.com/diendan/showthread.php?72014-Cong-ty-dich-vu-chuyen-van-phong-tot-nhat-hien-nay.html&p=77930#post77930
http://maymienbac.com/diendan/showthread.php?72015-Top-dich-vu-chuyen-nha-hang-dau-hien-nay.html&p=77931#post77931
http://bftvietnam.com/forum/showthread.php/95049-Dich-vu-viet-thue-luan-van-tai-TPHCM.html?p=105097#post105097
http://bftvietnam.com/forum/showthread.php/95050-Dich-vu-chuyen-van-phong-hang-dau.html?p=105098#post105098
https://chothai24h.com/threads/89218-Dich-vu-viet-thue-luan-van-hang-dau.html?p=96612#post96612

https://www.fliponline.org/threads/danh-cach-website-viet-thue-luan-van-tot-nhat.177246
https://www.fliponline.org/threads/dich-vu-chuyen-van-phong-hang-dau.177247
https://www.fliponline.org/threads/dich-vu-chuyen-nha-tot-nhat-hien-nay.177248
https://monava.vn/threads/danh-sach-website-viet-thue-luan-van-tot-nhat.98437
https://monava.vn/threads/dich-vu-chuyen-van-phong-tot-nhat-hien-nay.98438
https://monava.vn/threads/top-dich-vu-chuyen-nha-tot-nhat-hien-nay.98439
https://xaydunghanoimoi.net/threads/71277-Dich-vu-viet-thue-luan-van-tot-nhat.html?p=79750#post79750
https://gachviahedaiphuong.com/diendan/showthread.php/122623-Dich-vu-viet-thue-luan-van-tot-nhat.html?p=153228#post153228
https://gachviahedaiphuong.com/diendan/showthread.php/122624-Dich-vu-chuyen-van-phong-tot-nhat-hien-nay.html?p=153229#post153229
https://gachviahedaiphuong.com/diendan/showthread.php/122625-Dich-vu-chuyen-nha-hang-dau-hien-nay.html?p=153230#post153230

https://vnraovat.net/rao-vat/top-dich-vu-viet-thue-luan-van-tot-nhat.345846
https://suckhoetoday.com/threads/101983-Viet-thue-luan-van-tot-nhat-hien-nay.html?p=114177#post114177
https://www.tudomuaban.com/chi-tiet-rao-vat/1496452/dich-vu-chuyen-nha-tron-goi-tot-nhat.html
http://raovat3s.com/threads/153343-dich-vu-viet-thue-luan-van.html?p=173853#post173853
http://raovat3s.com/threads/153344-dich-vu-chuyen-van-phong-tot-nhat-hien-nay.html?p=173854#post173854
https://www.tudomuaban.com/chi-tiet-rao-vat/1496459/dich-vu-chuyen-van-phong-tron-goi-tot-nhat.html
http://diendaseo.edu.vn/t/dich-vu-viet-thue-luan-van-hang-dau.56207
http://diendaseo.edu.vn/t/dich-vu-chuyen-nha-tron-goi-tot-nhat.56208
http://diendaseo.edu.vn/t/dich-vu-chuyen-van-phong-tot-nhat-hien-nay.56209

https://dongnairaovat.com/threads/dich-vu-viet-thue-luan-van-tot-nhat.79542.html
https://dongnairaovat.com/threads/dich-vu-chuyen-van-phong-tai-tphcm.79543.html
https://dongnairaovat.com/threads/dich-vu-chuyen-nha-tron-goi-tot-nhat.79544.html
https://dutoancongtrinh.vn/threads/dich-vu-viet-thue-luan-van-tot-nhat.31841
https://dutoancongtrinh.vn/threads/dich-vu-chuyen-van-phong-tot-nhat-hien-nay.31842
https://dutoancongtrinh.vn/threads/dich-vu-chuyen-nha-tron-goi-tot-nhat-hien-nay.31843
http://kythuatcongnghemay.com/threads/dich-vu-viet-thue-luan-van-tot-nhat.137764
https://diendansonnuoc.vn/threads/top-d-ch-vu-vi-t-thue-lu-n-van.6816
https://diendansonnuoc.vn/threads/d-ch-vu-chuy-n-van-phong-t-t-nhat.6817
https://diendansonnuoc.vn/threads/top-d-ch-vu-chuy-n-nha-tr-n-goi-t-t-nhat.6818https://www.handheld.com.vn/threads/dich-vu-viet-thue-luan-van.579508
https://www.handheld.com.vn/threads/dich-vu-chuyen-nha-tron-goi-tot-nhat.579509
https://www.handheld.com.vn/threads/dich-vu-chuyen-van-phong-tron-goi.579510
https://linkhay.com/link/4675664/top-website-viet-thue-luan-van
https://linkhay.com/link/4675666/top-5-dich-vu-viet-thue-luan-van
https://linkhay.com/link/4675670/dich-vu-chuyen-van-phong-tron-goi-812
https://linkhay.com/link/4675674/top-dich-vu-chuyen-van-phong-tron-goi
http://raovat9s.com/threads/cac-dich-vu-viet-thue-luan-van-tai-tphcm.1023767
http://raovat9s.com/threads/dich-vu-chuyen-nha-quan-8.1023770
http://raovat9s.com/threads/dich-vu-chuyen-nha-quan-tan-phu.1023773

https://postheaven.net/khutrungxanh/dich-vu-chuyen-nha-tai-quan-4
https://postheaven.net/khutrungxanh/top-dich-vu-vu-chuyen-nha-tai-binh-tan
https://postheaven.net/khutrungxanh/dich-vu-viet-thue-luan-van-tai-tphcm
https://blogfreely.net/top10tphcm/top-dich-vu-chuyen-nha-tron-goi-quan-1
https://blogfreely.net/top10tphcm/dich-vu-chuyen-nha-tai-huyen-can-gio
https://blogfreely.net/top10tphcm/dich-vu-viet-thue-luan-van-tot-nhat
https://zenwriting.net/top10tphcm/dich-vu-chuyen-nha-tron-goi-tai-quan-11
https://zenwriting.net/top10tphcm/top-dich-vu-chuyen-nha-tai-quan-8
https://zenwriting.net/top10tphcm/dich-vu-viet-thue-luat-van-tai-tphcm

https://oyaaa.net/post/65944
https://www.kuettu.com/post/14606
https://oyaaa.net/post/65945
https://www.kuettu.com/post/14607
https://oyaaa.net/post/65946
https://www.kuettu.com/post/14608
https://buddybio.com/post/4787
https://buddybio.com/post/4788
https://buddybio.com/post/4789

https://nouw.com/top10tphcm/dch-v-chuyn-nha-trn-goi-uy-tin-tphcm-37929060
https://nouw.com/top10tphcm/top-dch-v-chuyn-van-phong-trn-goi-37929063
https://nouw.com/top10tphcm/top-dch-v-vit-lun-van-37929065
http://the-audi-a4-blog-2199.265556.n8.nabble.com/Top-Chuy-n-nha-qu-n-1-td190.html
http://the-audi-a4-blog-2199.265556.n8.nabble.com/Top-8-d-ch-v-chuy-n-nha-tr-n-goi-td191.html
http://the-audi-a4-blog-2199.265556.n8.nabble.com/Top-10-vi-t-thue-lu-n-v-n-t-t-nh-t-td192.html
https://vhearts.net/post/41725
https://vhearts.net/post/41726
https://vhearts.net/post/41727

http://aiti.edu.vn/threads/top-chuyen-nha-tai-thu-duc.116477
http://aiti.edu.vn/threads/top-dich-vu-chuyen-nha-quan-3.116478
http://aiti.edu.vn/threads/top-viet-thue-luan-van.116479
https://writeablog.net/top10tphcm/dich-vu-chuyen-nha-quan-12
https://writeablog.net/top10tphcm/dich-vu-chuyen-nha-quan-9
https://writeablog.net/top10tphcm/dich-vu-viet-thue-luan-van-tot-nhat
https://1ty.vn/Dich-vu-chuyen-nha-quan-7-24303045696
https://1ty.vn/Chuyen-van-phong-tron-goi-TPHCM-24303046347
https://1ty.vn/Dich-vu-viet-thue-luan-van-tai-TPHCM-24303047330

https://www.instapaper.com/read/1431870631
https://www.instapaper.com/read/1431870669
https://www.instapaper.com/read/1426908116
https://www.instapaper.com/read/1431870773
https://www.plurk.com/p/ohg8s6
https://www.plurk.com/p/ohg8sy
https://www.plurk.com/p/ohg8tl
https://www.plurk.com/p/ohg8uk
https://degreed.com/articles/d-ch-v--chuy-n-nh--tr-n-g-i-gi--r-?d=25876783
https://degreed.com/articles/website-thu--l-m-lu-n-b-n-uy-t-n?d=25876782
https://degreed.com/articles/top-10-d-ch-v--chuy-n-v-n-ph-ng-tr-n-g-i-gi--t-t--uy-t-n---tphcm---topbrands?d=25876772
https://degreed.com/articles/top-10-d-ch-v--chuy-n-nh--tr-n-g-i-uy-t-n-t-i-tphcm---topbrands?d=25876771
https://degreed.com/articles/top-6-d-ch-v--vi-t-thu--lu-n-v-n--ti-u-lu-n-t-t-nh-t-t-i-vi-t-nam---top10tphcm?d=25876773

https://www.woddal.com/post/498008
https://www.woddal.com/post/498010
https://www.woddal.com/post/498014
https://www.woddal.com/post/498016
https://www.woddal.com/post/498018
https://gitlab.com/topbrands/vi-t-thue-lu-n-van-t-i-vi-t-nam
https://gitlab.com/topbrands/d-ch-v-vi-t-thue-lu-n-van
https://gitlab.com/topbrands/chuy-n-nha-qu-n-10
https://gitlab.com/topbrands/chuy-n-nha-qu-n-5
https://www.vietnamta.vn/topbrandss/?link-id=127920
https://www.vietnamta.vn/topbrandss/?link-id=127921
https://www.vietnamta.vn/topbrandss/?link-id=127928
https://www.vietnamta.vn/topbrandss/?link-id=127930

https://www.colourlovers.com/palette/4823947/chuyennhaquan11
https://www.colourlovers.com/palette/4823949/chuyennhaquan8
https://www.colourlovers.com/palette/4823950/vietthueluanvan
https://www.colourlovers.com/palette/4823951/webvietthueluanvan
https://www.colourlovers.com/palette/4823953/chuyennhatrongoi
https://www.colourlovers.com/palette/4823954/chuyennhatrongoi
https://www.colourlovers.com/palette/4823957/chuyenvanphongtrongo
https://yvision.kz/post/942883
https://yvision.kz/post/942884
https://yvision.kz/post/942885
https://yvision.kz/post/942886

Share on Google Plus

0 nhận xét: