Trung tâm anh ngữ minh quang

Trung Tâm Anh Ngữ Minh Quang là tiền thân của trung tâm anh ngữ letstalk 1 trong những trung tâm dạy ngoài ngữ uy tín ở Biên Hòa. Được thành lập vào năm 2011 với hơn 6 năm hoạt động và phát triển, hiện tại trung tâm đã đào tạo hàng ngàn học viên tại Biên Hòa

Hiệu sách tiếng Anh là gì?

 Hiệu sách tiếng Anh là gì?


Trả lời: 
 • Bookstore / ˈbʊk.stɔːr/ (UK) và /ˈbʊk.stɔːr/ (US): Sử dụng tại Mỹ
 • Bookshop /ˈbʊk.ʃɒp/ (UK) và /ˈbʊk.ʃɑːp/ (US): Sử dụng tại Anh
Một vài ví dụ về hiệu sách

 • Having no access to bookstore, he had to read his reading notes -> Không có điều kiện mua sách để đọc, ông thường đến các hiệu sách để đọc nhờ sách.
 • I don't wanna go through the rest of my life wondering about the woman in the bookstore who let me do the talking. -> Tôi luôn nghĩ Tự hỏi rằng người phụ nữ tôi gặp ở hiệu sách đã làm tôi kể.
 • Used books are often re-sold through a used bookstore. -> Sách đã qua sử dụng thường được bán lại thông qua hiệu sách đã qua sử dụng.

Từ vựng tiếng Anh liên quan đến hiệu sách

 • Textbook – /ˈtɛkstbʊk/: Sách giáo khoa
 • Thriller book – /ˈθrɪlər bʊk/: Sách trinh thám
 • Picture book – /ˈpɪktʃər bʊk/: Sách tranh ảnh
 • Novel – /ˈnɑvl/: Tiểu thuyết
 • Reference book – /ˈrɛfrəns bʊk/: Sách tham khảo
 • Autobiography – /ˌɔt̮əbaɪˈɑɡrəfi/: Cuốn tự truyện
 • Poem – /ˈpoʊəm/: Thơ
 • Hardcover – /ˈhɑrdˌkʌvər/: Sách bìa cứng
 • Paperback – /ˈpeɪpərbæk/: Sách bìa mềm
 • Comic – /ˈkɑmɪk/: Truyện tranh
 • Exercise book – /ˈɛksərˌsaɪz bʊk/: Sách bài tập
 • Magazine – /ˈmæɡəˌzin/: Tạp chí (phổ thông)
 • Encyclopedia – /ɪnˌsaɪkləˈpidiə/: Bách khoa toàn thư
 • Dictionary – /ˈdɪkʃəˌnɛri/: Từ điển
 • Short story – /ʃɔrt ˈstɔri/: Truyện ngắn
 • Nonfiction – /ˌnɑnˈfɪkʃn/: Sách viết về người thật việc thật.
 • Cookery book – /ˈkʊkəri bʊk/: Sách hướng dẫn nấu ăn
 • Science fiction book – /ˈsaɪəns ˈfɪkʃn bʊk/: Sách khoa học viễn tưởng
Có thể bạn quan tâm:

https://comicvine.gamespot.com/profile/muaphelieu247/about-me/
https://www.deviantart.com/muaphelieu247
https://www.kickstarter.com/profile/muaphelieu247/about
https://www.turnkeylinux.org/user/1387238
https://muaphelieu247com.wixsite.com/site
https://tinhte.vn/members/muaphelieu247.2843765/
https://muaphelieu247.gumroad.com/
https://itseovn.com/members/muaphelieu247.48604/
https://fliphtml5.com/homepage/qfqqv
https://qiita.com/muaphelieu247
https://forums.kleientertainment.com/profile/1383847-muaphelieu247
https://www.trainsim.com/vbts/member.php?450781-muaphelieu247
http://forums.powwows.com/members/970347.html
https://amara.org/vi/profiles/profile/-gYjRhQo8kBvgE3fy93xFfAg4gW7Xxol37AzpZBuBDQ/
https://forum.fastcap.com/profile/muaphelieu247/
https://www.thingiverse.com/muaphelieu247/designs
https://www.stem.org.uk/users/muaphelieu247
https://www.teachertube.com/user/channel/muaphelieu247
https://www.hackathon.io/users/221022
https://band.us/band/83636311/intro
https://experiment.com/users/muaphelieu247
https://www.metooo.io/u/muaphelieu247
https://pubhtml5.com/homepage/hmjt
https://muaphliu247.doodlekit.com/
https://www.bahamaslocal.com/userprofile/1/93011/muaphelieu247.html
https://uphillathlete.com/forums/users/muaphelieu247-com
https://timeswriter.com/members/muaphelieu247/profile/
https://wnyblues.org/My-Blues-Society/My-Profile/UserId/138683
https://repo.getmonero.org/muaphelieu247
https://www.fimfiction.net/user/445518/muaphelieu247
https://www.designnominees.com/profile/mua-ph-liu-247
https://knowyourmeme.com/users/mua-ph%E1%BA%BF-li%E1%BB%87u-247
https://dogforum.co.uk/members/mua-ph%E1%BA%BF-li%E1%BB%87u-247.104594/
https://www.gaiaonline.com/profiles/muaphelieu247/45572625/
https://www.oaklandperio.com/User-Profile/userId/322183
https://cliqafriq.com/muaphelieu247
https://coolors.co/u/muaphelieu247
https://ludomanistudier.dk/konference/mua-ph%E1%BA%BF-li%E1%BB%87u-247
https://ebusinesspages.com/muaphelieu247.user
https://degreed.com/profile/muaphelieu247/collection
https://piqs.de/user/muaphelieu247/
https://forums.giantitp.com/member.php?244353-muaphelieu247
Share on Google Plus

0 nhận xét: