Trung tâm anh ngữ minh quang

Trung Tâm Anh Ngữ Minh Quang là tiền thân của trung tâm anh ngữ letstalk 1 trong những trung tâm dạy ngoài ngữ uy tín ở Biên Hòa. Được thành lập vào năm 2011 với hơn 6 năm hoạt động và phát triển, hiện tại trung tâm đã đào tạo hàng ngàn học viên tại Biên Hòa

Giáng sinh tiếng anh là gì?

 Giáng sinh đang đến gần tiếng Anh là Christmas is coming, câu nói này dùng để báo hiệu một sự kiện mùa lễ đặc biệt của mùa Đông sắp đến đây. Khi thấy mọi người đang trang trí cây thông Noel, cũng có nghĩa là không khí Giáng sinh đang đến đây. Người người đều chờ đợi lễ giáng sinh ấm áp an lành hạnh phúc.

Một số mẫu câu về Giáng sinh đang đến gần trong tiếng Anh.

Keep calm, because Christmas is coming to town, you better get your self a Christmas pine tree.

Cứ bình tĩnh đi, bởi vì Giáng sinh đang đến gần rồi, ông tốt hơn tự tìm cho mình một cây thông Noel đi.

Hey people, Christmas is coming here, have you guys finished your Christmas decoration yet?

Này mọi người ơi, Giáng sinh đang đến gần rồi, mọi người đã trang trí Giáng sinh xong chưa?

Hey Xavier, Christmas is coming to town there, are you excited about it?

Ê Xavier, Giáng sinh đang đến gần rồi kìa, cậu thấy phấn khích về nó không?

Can’t you believe it Arthur? Christmas is coming here.

Cậu tin được không nè Arthur? Giáng sinh đang đến gần rồi đây.

Hooray, Christmas is coming , let’s go get some pine trees.

Tuyệt vời, Giáng sinh đang đến gần rồi, ta đi kiếm vài cây thông nào.

Hey Hunter, do you know Christmas is coming here? Get up and go buy some decors with me now.

Ê Hunter, ông có biết là Giáng sinh đang đến gần không vậy? Dậy rồi đi mua đồ trang trí với tôi bây giờ nào.

Lalala, Christmas is coming, let’s go shopping folks.

Là lá la, Giáng sinh đang đến gần rồi kìa, ta đi mua sắm nào mấy bồ ơi.

Share on Google Plus

0 nhận xét: