Trung tâm anh ngữ minh quang

Trung Tâm Anh Ngữ Minh Quang là tiền thân của trung tâm anh ngữ letstalk 1 trong những trung tâm dạy ngoài ngữ uy tín ở Biên Hòa. Được thành lập vào năm 2011 với hơn 6 năm hoạt động và phát triển, hiện tại trung tâm đã đào tạo hàng ngàn học viên tại Biên Hòa

Đồng nghiệp tiếng Anh là gì

 Đồng nghiệp tiếng Anh là Co-worker.

Từ đồng nghĩa: colleague, co-temporary, fellow-worker, workmate.

Ex: Linda who has long black hair is my co-worker.

(Linda, người mà có mái tóc đen dài là đồng nghiệp của tôi).

Ex: Co-worker advised him give up smoking.

(Đồng nghiệp khuyên anh ấy nên từ bỏ việc hút thuốc).

Ex: Once he started working at the office, she became his co-worker and best friend.

(Từ hồi anh ấy bắt đầu làm việc tại văn phòng, cô trở thành đồng nghiệp và bạn thân của anh).

Ex: He is a great co-worker.

(Anh ấy là một cộng sự tuyệt vời).



Tham khảo các link profile




speedrun.com/user/trungtamtrungngu
https://support.advancedcustomfields.com/forums/users/trungtamtiengtrunghanoijes/
https://www.intensedebate.com/people/trungtamhoa
https://www.webmasterpro.de/user/trungtamtiengtrunghanoijes/
https://ello.co/trungtamtiengtrunghanoijes
https://www.folkd.com/user/trungtamtiengtrunghanoijes
https://tapas.io/trungtamtrung
http://hawkee.com/profile/800596/
https://active.popsugar.com/@trungtamtiengtrunghanoijes/profile
https://app.roll20.net/users/9605215/trungtamtiengtrunghanoi-jes
https://blip.fm/trungtamtiengtrunghanoijes
https://sketchfab.com/trungtamtiengtrunghanoijes
https://www.provenexpert.com/trungtamtiengtrunghanoijes
https://myspace.com/trungtamtiengtrunghanoi
https://exercism.org/profiles/trungtamtiengtrunghanoijes
https://unsplash.com/@trungtamtiengtrunghanoijes
https://pantip.com/profile/6654005#topics
https://www.bakespace.com/members/profile/trungtamtiengtrunghanoijes/1340378/
https://www.bonanza.com/users/50252967/profile
https://cycling74.com/author/6147f387a76c911c37684533
https://bibliocrunch.com/profile/trungtamtiengtrunghanoijes/
https://letterboxd.com/trungtamhoa/
http://www.lawrence.com/users/trungtamtiengtrunghanoijes/
https://www.divephotoguide.com/user/trungtamtiengtrunghanoije/
https://pbase.com/trungtamtiengtrunghanoij/profile
Share on Google Plus

0 nhận xét: