Trung tâm anh ngữ minh quang

Trung Tâm Anh Ngữ Minh Quang là tiền thân của trung tâm anh ngữ letstalk 1 trong những trung tâm dạy ngoài ngữ uy tín ở Biên Hòa. Được thành lập vào năm 2011 với hơn 6 năm hoạt động và phát triển, hiện tại trung tâm đã đào tạo hàng ngàn học viên tại Biên Hòa

Ngày Quốc tế Lao động 1/5 tiếng Anh là gì?

 Ngày Quốc tế Lao động trong tiếng Anh là International Workers’ Day, hay còn gọi là Labor Day hoặc May Day.

 • International Workers’ Day /ˌɪntərˈnæʃənəl ˈwɜrkərz deɪ/: Ngày quốc tế lao động
 • Labor Day /ˈleɪbər deɪ/: Ngày Lao động
 • May Day /meɪ deɪ/: Ngày lễ tháng Năm

Từ vựng Tiếng Anh về ngày Quốc tế Lao động

 • Public holiday /ˈpʌblɪk ˈhɑləˌdeɪ/ (n): ngày lễ quốc gia
 • Protest /ˈproʊˌtɛst/ (n): cuộc biểu tình, sự phản đối
 • Demonstration /ˌdɛmənˈstreɪʃən/: cuộc biểu tình, cuộc biểu tình tuần hành
 • Strike (v, n) /straɪk/: đình công, cuộc đình công
 • Go on strike (v): đình công
 • Union = Trades union / Trade union (Anh-Anh) = Labour union (Anh-Mỹ) (n): công đoàn
 • Working condition /ˈwɜrkɪŋ kənˈdɪʃən/ (n): điều kiện lao động
 • Wage /weɪʤ/ (n): tiền công
 • Worker /ˈwɜrkər/ (n): người lao động
 • Factory worker /ˈfæktəri ˈwɜrkər/ (n): công nhân nhà máy


https://www.speedrun.com/user/trungtamtienghanjes
https://www.madinamerica.com/forums/users/trungtamtienghantaihanoijes/
https://vatgia.com/raovat/3556/16405166/trung-tam-tieng-han-tai-ha-noi-jes.html
https://support.advancedcustomfields.com/forums/users/trungtamtienghantaihanoijes/
https://www.intensedebate.com/people/tienghanjes
https://ello.co/trungtamtienghantaihanoijes
https://www.folkd.com/user/trungtamtienghantaihanoijes
https://tapas.io/trungtamtienghanjes
http://hawkee.com/profile/799420/
https://active.popsugar.com/@trungtamtienghantaihanoijes/profile
https://app.roll20.net/users/9581120/trungtamtienghantaihanoijes
https://www.metooo.com/u/trungtamtienghantaihanoijes
https://torgi.gov.ru/forum/user/profile/1533728.page
https://blip.fm/trungtamtienghantaihanoijes
https://sketchfab.com/trungtamtienghantaihanoijes
https://trungtamtienghantaihanoijes.wordpress.com/
https://myspace.com/trungtamtienghanhanoijes
https://unsplash.com/@trungtamtienghantaihanoijes
https://pantip.com/profile/6646436#topics
https://www.bonanza.com/users/50195912/profile
https://letterboxd.com/trungtamtiengha/
https://play.eslgaming.com/player/17247294/
https://player.me/trungtamtienghanjes/about
https://www.debate.org/trungtamtienghanhanoijes/
http://www.effecthub.com/user/1981472
https://pbase.com/trungtamtienghantaihanoi/profile
https://www.ultimate-guitar.com/u/trungtamhanjes
https://www.facer.io/u/trungtamtienghantaihanoijes
http://www.good-tutorials.com/users/trungtamhanjes
https://lab.quickbox.io/trungtamtienghantaihanoijes
https://able2know.org/user/trungtamtienghanjes/
Share on Google Plus

0 nhận xét: